|| :.: www.fotoit.ir :.: تیکه سنگ :.: ||
Sleepless
آرشیو add your comment  see all comments for this image  exif data  calendar  show/hide image text  show/hide image text
Sleepless


24/10/2014 at 04:38
Categories: Nature |  Technology |  Things |  
D7100 Iran Nikon Tikke-Sang
views, 0 comments
 

ساعت 4:10 صبحه و من دارم تو آسمون هفتم بی خوابی دغدغه هامو خواب می بینم! شبهایی از حاصل تفریق فاصله های بین من و تو که نه چشم تو پر می کنَدَش و نه دستهای مهربانت. بی واهمه به باران گوش می کنم، به بارانی که برای همه شادی می آورد ولی مرا تا انحنای تلفظش محدود می کند. بارانی که در افکار من با افکار تو متفاوت بود. بارانی که برای من فقط حس پاییز و نم و برگ بود. بارانی که برای من حس خاطره ی شبی نمناک در سالهای دور را رقم می زند. بارانی که بی کفش ، پاهایم ساعت ها خیابان چشیده بودند. چه اختلاطی میان روز های نم زده و خیس چشم های تو و گونه های من بالا گرفته که هیچ کدام به نتیجه نمی رسند.
کوچه کوچه های مشوش شده موهایت ، بهانه ایست برای گم شدن از نظم اولین ثانیه ی دیدار ... کی تورا گم کردم؟ ... کجا خوابم برد؟! ... کجا افسار چشمانم از دستت در رفت ؟! نفهمیدم ... به جان "هر چه از خودم باقی نمانده"... نفهمیدم.
موسیقی را باید بلند تر گوش داد، تا فریاد های تو کمتر شنیده شوند، "تو"ی "من"زده در تیمارستان ذهن من چه آشوبی به پا کرده ای. بیچاره مدیریت این "آشفته ذهن" ... این درگیر.
دیگر برای مهار "تو"ی حاد یک "من" کافی نیست ... کمک لازم دارم! برای خودم به کمک محتاجم ...
شیوا برایت بنویسم طاقتش را داری؟ که تا ساعت صبح نفس هایم را از چاه سینه ی بیرون بیاوری و نفسی تازه کنی کنار دهانه ی لبهایم ... در این برهوت که جز من و تو کسی نیست. بی حیا باش. دزدکی با چشم هایم عشق بازی کن، قول می دهم تمام پلک هایم بِدَرَم برای یک لحظه دیدنت ... تو فقط از خواب من بیرون بیا. تو فقط از خوابِ بی خوابیِ ساعت 4:10 دقیقه صبح من بیرون بیا ...
اینجا هیچ کس نیست ...
باور کن ...
خوش باور هنوز، منتظرم ...

تیکه سنگ ، یکی از همین شبهای بی خوابیپی نوشت: از یکشنبه به دلیل سفر کاری ده روزی اینجا رو با دغدغه هام تنها می ذارم. تا زود اگر عمری بود ... یا حق


Recent Photos

حواست نیستStare ContrastمثلWild Windy روزهای خوبSleepless